top of page

Ontwerp 

Het ontwerpen of renoveren van een tuin is geen sinecure. Daarom zijn gesprekken vooraf van essentieel belang. Tijdens deze gesprekken proberen wij een beeld te krijgen van uw wensen en wie u bent. Wij kijken hierbij vooral naar de woonomgeving, het huis, wat kan blijven behouden of nog hergebruikt kan worden.

Na het eerste gesprek zullen wij uw tuin en huis opmeten en het ontwerp maken. Dit zal tijdens het tweede gesprek worden doorgenomen en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. In dit stadium moeten er keuzen worden gemaakt omtrent de te gebruiken materialen en beplanting zodat wij u vervolgens een passende offerte kunnen doen toekomen.

Ook zullen wij u bij elke gemaakte keuze de consequenties aangeven voor het toekomstige onderhoud. Een beplantingsplan maken wij als het ontwerp definitief is en uiteraard alleen als u ons daar specifiek opdracht toe geeft.

bottom of page